Välkommen till en stress-fri vardag!

Jag vänder mig till dig som upplever
• stress i din vardag

oro när någon annan stressar mycket

Till dig som stressar mycket

Jag stöttar dig till ett liv i balans, både i kropp och själ. Jag ger dig hopp om att du kan förändra ditt beteende så att du får en bättre balans och tillgång till hela dig och din kompetens.
Boka ett första kostnadsfritt samtal!
Ring 076 0505 333 eller maila till catarina@stress-fri.se

Om du påverkas av någon annans stress
– Köp handboken “Din stress påverkar mig”

Känner du maktlöshet eller oro inför någon du som stressar? Det kan vara din partner, anhörig, vän eller medarbetare/kollega.  Hur kan du vara ett stöd utan att bli anklagande? Du kan lära dig kraftfulla verktyg som hjälper personen att komma till insikt om vilka konsekvenser det nuvarande beteendet har. Du kan motivera personen att börja göra nya val.

Du kan också boka ett kostnadsfritt första möte om du vill lära dig mer om hur du kan få en egen bra balans i din vardag trots att du påverkas av att omgivningen stressar.