Välkommen till en stressfri vardag!

Coaching även på Teams, Facetime och mobil

Jag vänder mig till dig som upplever

• Stress  eller annan obalans i din vardag

• Olika typer av rädslor/fobier/traum

Oro när någon annan stressar mycket

Till dig som upplever stresspåslag

Jag stöttar dig till ett liv i balans, både i kropp och själ. Jag ger dig hopp om att du kan förändra ditt beteende så att du får en bättre balans och tillgång till hela dig och din kompetens.

 

Boka ett första kostnadsfritt samtal!

Även via Teams, Facetime eller mobil
Ring 076 0505 333 eller maila till catarina@stress-fri.se

Om du påverkas av någon annans stress – köp handboken ”Din stress påverkar mig”

Känner du maktlöshet eller oro inför någon du som stressar? Det kan vara din partner, anhörig, vän eller medarbetare/kollega.  Hur kan du vara ett stöd utan att bli anklagande? Du kan lära dig kraftfulla verktyg som hjälper personen att komma till insikt om vilka konsekvenser det nuvarande beteendet har. Du kan motivera personen att börja göra nya val.

Du kan också boka ett kostnadsfritt första möte, även på telefon eller Skype, om du vill lära dig mer om hur du kan få en egen bra balans i din vardag trots att du påverkas av att omgivningen stressar.

100 kr plus frakt

PÅ GÅNG

Retreat Långshyttan, Dalarna
den 2-3 sept 2023              

SLÄPPA TAGET OM DET
GAMLA OCH ÖPPNA UPP FÖR ATT VARA I NUET

Vi är i Långshyttan, ca 20 mil från Stockholm. Denna vackra plats är fyll av sköna energier. Vi bor på Brukshotellet i egna rum. Du är i nuet, upptäcker din längtan och får möjlighet att lämna gammalt
om det står i vägen för dig att vara den du är. Du kan få möta ditt inre barn och ditt vuxna jag och skapa en kärleksfull och förlåtande nära relation. Att lyfta fram blockeringar i ljuset gör att de kan lösas upp. Du får med dig verktyg för att hantera stress och vara närvarande i nuet. Du uppmanas att innan helgen tänka ut din intention, vad vill du uppnå med helgen? Du ges också möjlighet
att vara i tystnad under delar av helgen om du vill.

Helgen är en naturupplevelse och en del övningar sker utomhus om
vädret är gynnsamt. Skogsbadet på söndagen genomförs oavsett väder .

Aktiviteter  Guidade meditationer och mindfulnessövningar

Söndag: Skogsbad (3km) med meditation och mindfulness. Skogsbad är en gemensam vandring där
närvaro emotionell och fysiskt står i centrum. Gemensam lunch i skogen.

Plats             Brukshotellet i Långshyttan. Det ligger 20 mil från Stockholm.

Kostnad       2 700  kr. I den summan Ingår retreat, enkelrum med frukost. Du betalar själv för luncher samt middag lördag. Lunch och middag på lördagen intas på restaurang i anslutning till hotellet.

Tid                 Lördag kl 10.00 och avslut söndag kl 17.00

Anmälan     Du anmäler dig till Catarina Guldberg catarina@stress-fri.se  senast den 12 augusti. Du erhåller bekräftelse samt uppgift om betalning. Be om faktura om du behöver. Du betalar en anmälningsavgift på 500
kr, resten två veckor innan start. Du får också ytterligare information om vad du behöver ta med. Max 8 deltagare

Frågor           Kontakta Catarina Guldberg 0760505 333

Feedback tidigare deltagare

”Fin kombination av
meditationer och mindfulness övningar”

 ”Kunde möta min styrka och förmåga att
utveckla min andlighet”

”Mycket bra ledare,
kände stort förtroende och tillit”

 ”Jag behövde detta!”

”Lugn, balans,
närvaro”

 

 

Catarina Guldberg

KBT och EFT
Terapeut, Intuitiv Healingterapeut

Annica Fransson

Mindfulnessinstruktör
och Instruktör i mindfulness i naturen

Roland Josefsson

Skapare av Skogsbad, ett arbetsliv inom skogsbruk

 

 8700

Rulla till toppen