Välkommen till en stress-fri vardag!

Föreläsning med After Work den 1 oktober 2021

“HUR KAN DU STÖTTA DINA BARN TILL ÖKAD GLÄDJE OCH VÄLMÅENDE?

För mer info och anmälan gå in under rubriken “TJÄNSTER – Boka en föreläsning”

Coaching även på telefon och Skype

Jag vänder mig till dig som upplever

• stress  i din vardag

• olika typer av rädslor/fobier/trauma

oro när någon annan stressar mycket


Till dig som stressar mycket

Jag stöttar dig till ett liv i balans, både i kropp och själ. Jag ger dig hopp om att du kan förändra ditt beteende så att du får en bättre balans och tillgång till hela dig och din kompetens.
Boka ett första kostnadsfritt samtal! Även på telefon eller Skype
Ring 076 0505 333 eller maila till catarina@stress-fri.se

Om du påverkas av någon annans stress
– Köp handboken “Din stress påverkar mig”

JUST NU SKÄNKER JAG 100 EX AV BOKEN! Beställ under fliken “Stresshandbok”

Känner du maktlöshet eller oro inför någon du som stressar? Det kan vara din partner, anhörig, vän eller medarbetare/kollega.  Hur kan du vara ett stöd utan att bli anklagande? Du kan lära dig kraftfulla verktyg som hjälper personen att komma till insikt om vilka konsekvenser det nuvarande beteendet har. Du kan motivera personen att börja göra nya val.

Du kan också boka ett kostnadsfritt första möte, även på telefon eller Skype, om du vill lära dig mer om hur du kan få en egen bra balans i din vardag trots att du påverkas av att omgivningen stressar.