Tjänster för privatpersoner

Jag känner mig stressad!
Är du ofta trött? Sover du dåligt? Känner du dig pressad? Oroar du dig? Grubblar du? Det är inte nödvändigt att reagera med stresspåslag till vardags såvida du inte upplever att du är hotad till livet. Och hur ofta är det? Om du upplever stress ofta, vad får det för konsekvenser för dig?

Fjaril

Det är absolut inget fel på dig! Det handlar om ditt beteende, motsvarar det dina verkliga behov? Jag kan stötta dig i att hitta en bättre balans genom att ge dig kraftfulla verktyg för att utveckla ditt beteende så att det bättre stämmer överens med vad du behöver i ditt liv. Med mitt stöd kan du känna ett inre lugn i att det är du som bestämmer i ditt liv.

Jag arbetar både med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och EFT (Emotional Freedom Techniques).

Min egen erfarenhet av utmattning har visat mig att går att förändra ett beteende. Jag inger hopp om att förändring är möjlig. Det är inte säkert att det är lätt men det går! Det är du som bestämmer i ditt liv och det är bara du som vet hur du mår. Och hur du vill ha det i ditt liv. Du äger dina tankar och du kan välja ditt beteende. Du behöver inte vara beroende av vad andra tycker för att leva ditt liv som du vill.

Jag vill lära känna mig själv, bättre självinsikt, bättre självkänsla
och starkare självförtroende
Du får verktyg att se vem du är, vilka som är dina behov och vad du vill göra i ditt liv. Det är bara du som vet vad som är bäst för dig! Du kan lära dig acceptera dig själv precis som du är, det är inget fel på dig! Tillsammans ser vi till att du gör val som motsvarar dina verkliga behov och inte vad andra förväntar sig av dig.

Så här arbetar vi tillsammans
Vi träffas ett antal gånger beroende på behov (60 eller 90 min per tillfälle). Du förbinder dig inte för ett visst antal tillfällen utan det är när du uppnår dina mål som avgör antalet träffar. Första mötet är ett utvärderingsmöte från bådas sida, (kostnadsfritt) först därefter bestämmer vi en fortsättning. Du sätter ett antal mål som vi regelbundet följer upp.

Jag samarbetar i ett koncept som heter HelhetsHälsan (www.helhets-halsan.se) som har lokal vid Norra Bantorget, Stockholm. Ingång antingen från Torsgatan 8 B eller Wallingatan 37 (T-bana Odenplan, Hötorget eller T-centralen)
För mer info ring 076 0505 333 eller skriv ett mail till catarina@stress-fri.se
Kostnaden är 925 kr inkl moms per timme.