Tjänster för privatpersoner

Retreat – Fridhems Kursgård, Stjernsund Dalarna 24-26 maj 2024

Släppa taget om det gamla och öppna upp för att vara i nuet! 

En helg där du är i nuet, upptäcker din längtan och får möjlighet att lämna gammalt om det står i vägen för dig att vara den du är. Du kan få möta ditt inre barn och ditt vuxna jag och skapa en kärleksfull och förlåtande nära relation. Att lyfta fram blockeringar i ljuset gör att de kan lösas upp. Du får med dig verktyg för att hantera stress och vara närvarande i nuet. Du uppmanas att innan helgen tänka ut din intention, vad vill du uppnå med helgen? Du ges också möjlighet att vara i tystnad under delar av helgen om du vill.

Helgen är en naturupplevelse och en del övningar sker utomhus om vädret är gynnsamt. Skogsbadet på söndagen genomförs oavsett väder.

Aktiviteter: Guidade meditationer och mindfulnessövningar

Söndag: Skogsbad (3 km) med meditation och mindfulness. Skogsbad är en gemensam vandring där närvaro emotionell och fysiskt står i centrum. Gemensam lunch i skogen.

Plats: Fridhems kursgård, Stjernsund.  Avstånd 20 mil från Stockholm.

Kostnad: 4 900 kr.  Ingår retreat, enkelrum, middag fredag kväll. Frukost, lunch och middag samt fika lördag. Söndag frukost och lunch. All mat är vegetarisk.

Tid: Fredag  kl 18.00 och avslut söndag kl 16.00

Anmälan: Du anmäler dig till Catarina Guldberg catarina@stress-fri.se. senast den 16 april. Du erhåller bekräftelse samt uppgift om betalning. Be om faktura om du behöver. Du betalar en anmälningsavgift på 500 kr, resten två veckor innan start. Du får också ytterligare information om vad du behöver ta med. Max 8 deltagare

Frågor: Kontakta Catarina Guldberg 076-0505 333

Feedback tidigare deltagare:

”Fin kombination av meditationer och mindfulness övningar”

”Kunde möta min styrka och förmåga att utveckla min andlighet”

”Mycket bra ledare, kände stort förtroende och tillit”

”Jag behövde detta!”

”Lugn, balans, närvaro”

Catarina Guldberg
KBT och EFT Terapeut, Intuitiv Healingterapeut

Annica Fransson
Mindfulnessinstruktör och Instruktör i mindfulness i naturen

Roland Josefsson
Skapare av Skogsbad, ett arbetsliv inom skogsbruk

Jag känner mig stressad!

Är du ofta trött? Sover du dåligt? Känner du dig pressad? Oroar du dig? Grubblar du? Det är inte nödvändigt att reagera med stresspåslag till vardags såvida du inte upplever att du är hotad till livet. Och hur ofta är det? Om du upplever stress ofta, vad får det för konsekvenser för dig?

Det är absolut inget fel på dig! Det handlar om ditt beteende, motsvarar det dina verkliga behov? Jag kan stötta dig i att hitta en bättre balans genom att ge dig kraftfulla verktyg för att utveckla ditt beteende så att det bättre stämmer överens med vad du behöver i ditt liv. Med mitt stöd kan du känna ett inre lugn i att det är du som bestämmer i ditt liv.

Jag arbetar både med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och EFT (Emotional Freedom Techniques).

Min egen erfarenhet av utmattning har visat mig att går att förändra ett beteende. Jag inger hopp om att förändring är möjlig. Det är inte säkert att det är lätt men det går! Det är du som bestämmer i ditt liv och det är bara du som vet hur du mår. Och hur du vill ha det i ditt liv. Du äger dina tankar och du kan välja ditt beteende. Du behöver inte vara beroende av vad andra tycker för att leva ditt liv som du vill.

Jag vill lära känna mig själv, bättre självinsikt, bättre självkänsla
och starkare självförtroende
Du får verktyg att se vem du är, vilka som är dina behov och vad du vill göra i ditt liv. Det är bara du som vet vad som är bäst för dig! Du kan lära dig acceptera dig själv precis som du är, det är inget fel på dig! Tillsammans ser vi till att du gör val som motsvarar dina verkliga behov och inte vad andra förväntar sig av dig.

Så här arbetar vi tillsammans: Vi träffas ett antal gånger beroende på behov (60 eller 90 min per tillfälle). Du förbinder dig inte för ett visst antal tillfällen utan det är när du uppnår dina mål som avgör antalet träffar. Första mötet är ett utvärderingsmöte från bådas sida, (kostnadsfritt) först därefter bestämmer vi en fortsättning. Du sätter ett antal mål som vi regelbundet följer upp.

Jag samarbetar i ett koncept som heter HelhetsHälsan (www.helhets-halsan.se) som har lokal vid Norra Bantorget, Stockholm. Ingång antingen från Torsgatan 8 B eller Wallingatan 37 (T-bana Odenplan, Hötorget eller T-centralen)
För mer info ring 076- 0505 333 eller skriv ett mail till catarina@stress-fri.se
Kostnad: 925 kr inkl moms per timme.

Rulla till toppen