Vad är KBT

KBT står för kognitiv beteendeterapi. När jag arbetar med utveckling genom kognitiva metoder betyder det att jag utgår från hur du tänker. Dina tankar påverkar i sin tur dina känslor och därmed ditt beteende. Genom att bli medveten om de tankar som skapar beteenden hos dig, som på något sätt hindrar dig från att leva som du vill, kan jag stödja dig i att träna på andra tankar som leder till nya beteenden. Beteenden som motsvarar det liv du vill leva, här och nu. Kunskapen om att makten att utveckla ditt liv som du vill ha det ligger hos dig är stärkande. Du väljer varje dag, även när du upplever att du inte har något val.

Har du måsten i ditt liv?
Det enda jag måste i mitt liv numera är att en dag dö. Resten är som jag ser det en rad av egna val, varje dag. När jag hör mig själv börja en mening med ”jag måste” eller ”jag borde” frågar jag mig själv” OK – VILL jag det? Om svaret är JA, är det inget måste. OM svaret är NEJ blir nästa fråga ”vad blir konsekvenserna om jag inte gör det?”

Ett exempel ”Jag måste hämta barnen på dagis” Om jag inte vill hämta barnen blir konsekvenserna att barnen blir kvar över natten och det vill jag inte. Alltså är det inte ett måste att hämta barnen därför att jag vill att de ska slippa konsekvenserna av att inte blir hämtade. Om jag däremot kan leva med konsekvenserna blir tanken annorlunda. file9941313599376T ex jag tänker ”jag måste handla mat” fast jag vill inte. Konsekvensen blir att jag får vara hungrig den kvällen, det kanske jag kan leva med? Jag väljer.

Varför är det så viktigt hur jag uttrycker mig? Den energi som går åt för att utföra måsten är mer än energin jag använder när jag gör något jag vill. Och hur jag använder min energi varje dag är helt avgörande för hur jag mår.