Stresshantering med EFT

Vad är EFT

Hur fungerar EFT, Emotional Freedom TechniquesEFt_punkter
EFT kallas också ibland för ”tapping”. Om vi har ouppklarade negativa händelser i vårt liv så kan energin som löper i meridianerna i kroppen bli blockerad eller störda. Det i sin tur kan bli ett hinder för kroppens naturliga förmåga att läka och återställa balansen.

I regel minns vi minnen som utlöser obehagliga känslor, men vi kopplar inte alltid ihop dessa minnen med sjukdomssymtomen i kroppen. Med EFT som metod, är det möjligt att få kontakt med dessa minnen och händelser och på så sätt få balans i de störda meridianerna. Om man utför EFT på rätt sätt, så kan ofta både känslor av obehag och de fysiska symtomen försvinna direkt. Ibland behövs det fler knackrundor och tillfällen beroende på hur djupt minnet och smärtan kopplat till det sitter.

EFT bygger på kunskapen inom akupunktur, men genom att man i stället för att använda nålar för att sticka hål så knackar man på meridianernas ändpunkter på huvudet, bröstkorgen och händerna. Det i sin tur skickar lugnande signaler till kroppens eget lugn och ro system och därmed kan kroppen ”lära om”, vi befinner oss inte längre i den hotfulla situationen. Det är vårt minne av det som skapar känslan av obehag.

EFT vid stress eller annan obalans
När vi upplever stress eller annat obehag som väcker en känsla (ofta rädsla) så är det i regel minnet av något vi går igång på, inte faran i den aktuella situationen. Upplevd stress är sällan samma sak som direkt fysisk fara. Dock reagerar vårt undermedvetna som om det finns en faktisk fara. Det är vår fantasi/minnet som skapar den obehagliga känslan.

Genom att gå in i känslan och samtidigt knacka på punkter så skickar vi lugnande signaler till kroppen så får en möjlighet att lära om.

Boktips

Nya EFT-Boken , författare Susanne Nilsjö, beställ på Bokus Bokhandel

Hemsida eft-coachen.se

En lättläst och pedagogisk bok om EFT som självhjälpsmetod, rekommenderas varmt!

Länkar om EFT

Länkar till mer information om EFT på svenska:
www.eft.se
www.eftsweden.se
www.centerforenergipsykologi.se

Länk till tidningsartikel om EFT i Aftonbladet

Länk till en svensk EFT-sida som riktar sig till människor som vill använda EFT som metod för sitt välmående (men även använda EFT för andra problem): www.viktminskning.tv

Länk till mer information om EFT på engelska:
www.emofree.com (Gary Craigs hemsida med mycket information.)
www.tapping.com (bl. a. olika videos)

Rulla till toppen