Stresshantering med KBT

Vad är KBT?         Stress = Rädsla                      KBT vid stress

brain