Välkommen till en väg för Balans i Livet!

I företaget Catarina Guldberg Utveckling AB arbetar jag som KBT terapeut, coach, utbildare, föreläsare, chefsstöd. Genom att använda mina 17 års erfarenhet av ledarskap bidrar jag med olika insatser till att Du hittar tillbaka till din naturliga balans i livet. Att lära ut verktyg för att lyfta bort det som står i vägen för att du ska få tillgång till hela din kompetens.

Min egen erfarenhet av stressrelaterad utmattning under flera år har lett till att jag specialiserat mig på riskbeteende för stress och utbrändhet/utmattning.

Min viktigaste erfarenhet är att jag vet att det går att förändra ett beteende. Jag inger hopp om att förändring är möjlig. Det är du som bestämmer i ditt liv och det är bara du som vet hur du mår. Och hur du vill ha det i ditt liv. Du äger dina tankar och du kan välja ditt beteende. Du behöver inte vara beroende av vad andra tycker för att leva ditt liv som du vill.

Du kan välja!